Partnere

Partnere

VIA University College, Københavns Professionshøjskole, Verdens Bedste Nyheder, UNESCO-ASP og RCE-Denmark danner partnerskabet bag konferencen.

VIA University College

er den næststørste professionshøjskole i Danmark. VIA betyder vej – nemlig de studerendes vej, hvor de gennem ny viden og erfaringer rejser videre i livet. Fremtiden kræver bæredygtig handling, og VIA vil derfor give de studerende handlekompetencer og mod til at medudvikle de professioner, de træder ind i.  

Københavns Professionshøjskole (KP)

er i dag den største professionshøjskole i Danmark. KP vil bidrage til udviklingen af det danske samfund, ved at sætte nye standarder for professionsuddannelse, for videreuddannelse og for praksisnær forskning og udvikling. Det er KPs holdning, at myndige fagprofessionelle er nøglen til at realisere samfundets fineste idealer og løse dets vanskeligste problemer.

Verdens Bedste Nyheder

er et uafhængigt medie, der laver konstruktiv journalistik og kampagner om fremskridt og løsninger på verdens udfordringer. Visionen er, at alle danskere får en aktuel og nuanceret viden om verden. Verdens Bedste Nyheder ønsker at gøre Verdensmålene kendte af så mange som muligt. Jo flere der kender til målene, jo flere er med til at sikre, at vores politiske ledere leverer resultater. Og jo flere der ved, hvilke fremskridt og løsninger verden byder på, jo flere kan bidrage til, at de bliver ført ud i livet. 

UNESCO Associated Schools Project (ASP)

er et globalt uddannelsesnetværk, som blev lanceret i 1953 med det formål at udvikle undervisning, der fremmer international forståelse og fred. Når en skole bliver en del af UNESCO ASP, forpligter den sig til at fremme UNESCO’s idealer gennem udvikling af undervisningsmateriale og -metoder, der kan forberede børn og unge til at agere i en kompleks og gensidig afhængig verden. Netværket består i dag af 11.500 uddannelsesinstitutioner spredt over 180 lande. Danmark blev i 2000 en del af ASP-netværket og har i dag 58 tilmeldte skoler.

Forum for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling / RCE-Denmark 

fungerer som nationalt og internationalt kraftcenter for praksisnær forskning og udvikling af Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.  

Ambitionen med Forum for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling / RCE-Denmark er:

  • at støtte og udvikle samarbejde på tværs af forskning og praksis 
  • at støtte og udvikle samarbejde på tværs af organisationer og fagområder.  
Rul til toppen